Przemoc to intencjonalne i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw innej osobie. Narusza godność, prawa i dobra osobiste.Powoduje cierpienie i szkody. Rodzaje przemocy dotykają większości sfer naszego życia. (więcej…)

Więcej