Przemoc to intencjonalne i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw innej osobie, które narusza godność, prawa i dobra osobiste tej osoby oraz powoduje jej cierpienie i szkody. Rodzaje przemocy dotykają większości sfer naszego życia. (więcej…)

Więcej