Psychoterapeuta psychodynamiczny, systemowy

Psychoterapeuta, ukończyła 4-letnią szkołę psychoterapii Studium Terapii Rodziny przy Stowarzyszeniu Opta, absolwentka Pedagogiki Specjalnej i Resocjalizacji UMCS. Ukończyła Kurs psychologii klinicznej, studia podyplomowe w zakresie wychowania prorodzinnego i seksualnego w Międzywydziałowym Podyplomowym Studium Rodziny KUL oraz inne liczne kursy i szkolenia.

Wykształcenie i uprawnienia:

Psychoterapeuta, ukończyła 4-letnią szkołę psychoterapii Studium Terapii Rodziny przy Stowarzyszeniu Opta, absolwentka Pedagogiki Specjalnej i Resocjalizacji UMCS. Ukończyła Kurs psychologii klinicznej przy Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, studia podyplomowe w zakresie wychowania prorodzinnego i seksualnego w Międzywydziałowym Podyplomowym Studium Rodziny KUL oraz inne liczne kursy i szkolenia w zakresie psychoterapii i przeciwdziałania przemocy.

Doświadczenie:

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Ośrodku Kontrakt, Stowarzyszeniu Od-Do, Fundacji Sto Pociech, Zespole Szkół Integracyjnych. Jest autorką artykułów prasowych, współautorką publikacji „Razem w trosce o DDA”, współtwórcą projektów szkoleniowych, profilaktycznych i resocjalizacyjnych, w szczególności skierowanych do osób pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, trenerem warsztatów rozwojowych.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Pracuje w paradygmacie systemowym i psychodynamicznym.

Prowadzi:

 • terapię indywidualną osób dorosłych
 • terapię par
 • konsultacje wychowawcze
 • grupy wsparcia
 • grupy terapeutyczne

W obszarze jej pracy znajdują się:

 • zaburzenia nastroju (np. depresja, mania, choroba dwubiegunowa),
 • zaburzenia lękowe (np. lęk, fobie, zaburzenia obsesyjno – kompulsywne),
 • zaburzenia psychosomatyczne,
 • zaburzenia osobowości,
 • Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA),
 • Dorosłe Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych (DDD)
 • przemoc
 • problemy w związku