Psycholog dzieci i młodzieży, w trakcie szkolenia w nurcie psychodynamicznym

Ukończyłam studia psychologiczne ze specjalnością Wspierania Rozwoju i Kształcenia na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Swój warsztat psychologiczny rozwijam w nurcie psychodynamicznym w Laboratorium Psychoedukacji – Ośrodku Szkoleniowym rekomendowanym Przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Wykształcenie i uprawnienia: 

Ukończyłam studia psychologiczne ze specjalnością Wspierania Rozwoju i Kształcenia na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Swój warsztat psychologiczny rozwijam w nurcie psychodynamicznym w Laboratorium Psychoedukacji – Ośrodku Szkoleniowym rekomendowanym Przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Doświadczenie:

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w szkole podstawowej. Dodatkowo prowadziłam zajęcia adaptacyjne dla dzieci od 2. do 3. roku życia i współprowadziłam Treningi Umiejętności Społecznych.

Metody pracy:
Psychoterapia psychodynamiczna

Obecnie pracuje z dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym, które borykają się z następującymi trudnościami:

 • zespół Aspergera,
 • kłopoty w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji rówieśniczych,
 • zaburzenia koncentracji i uwagi, a także pomagam osobom wymagających ćwiczeń wzrokowo-przestrzennych,
 • trudności w adaptacji do nowego środowiska, jak pójście do przedszkola, rozpoczęcie lub zmiana placówki edukacyjnej,
 • kłopoty w rozpoznawaniu, nazywaniu i radzeniu sobie z emocjami własnymi i innych ludzi,
 • trudności w radzeniu sobie ze złością, agresją i autoagresją,
 • kłopoty w związku ze zmianami w systemie rodzinnym jak rozwód, rekonstrukcja rodziny, powiększenie się rodziny,
 • nieumiejętność  wyboru dalszej ścieżki rozwoju,
 • niska samoocena, nieśmiałość,
 • zaburzenia nerwicowe (np. lęków, fobii),
 • obniżonie nastoju czy depresja.

Oferuję również pomoc rodzicom w formie psychoedukacji, konsultacji rodzicielskich i wychowawczych. Spotkania te mają na celu rozwijania kompetencji, rozumienia sytuacji dziecka, poszukiwanie rozwiązań odpowiednich do potrzeb rodziny, a także wsparcie samych dorosłych w procesie wychowywania dzieci.

Moja praca jest oparta na Kodeksie Etycznym Psychologa PTP oraz poddaje ją regularnej superwizji.