Psychoterapeuta dzieci, młodzieży i młodych dorosłych

Terapeuta poznawczo – behawioralny, który pracuje z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi (od 18 do 25 roku życia). Jest psychoterapeutą w trakcie 4-letniego szkolenia. Ukończyła Uniwersytet Warszawski na wydziale pedagogicznym, studia podyplomowe na kierunku terapia pedagogiczna oraz szkolenia i kursy z zakresu pomocy psychologicznej i terapeutycznej

Jestem psychoterapeutą w trakcie 4-letniego szkolenia w nurcie poznawczo – behawioralnym. Ukończyłam Uniwersytet Warszawski na wydziale pedagogicznym, studia podyplomowe na kierunku terapia pedagogiczna oraz szkolenia i kursy z zakresu pomocy psychologicznej i terapeutycznej m.in. Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązania, Porozumienia bez Przemocy, metody Kids’ Skills, treningów umiejętności społecznych oraz zastępowania agresji. Jestem członkiem Towarzystwa Terapii Poznawczo – Behawioralnej.

Doświadczenie zdobywałam pracując w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz w szkołach podstawowych i średnich. Mój warsztat terapeutyczny poddaję superwizji.

Pracuje z dziećmi szkolnymi, nastolatkami oraz młodymi dorosłymi (do 25 r.ż.). Prowadzę również terapię osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (Zespół Aspergera) oraz konsultacje dla rodziców/opiekunów.

Pomagam uporać się z :

– zaburzeniami nastroju

– trudnościami w relacjach społecznych

– lękami

– zaburzeniami odżywiania

– uzależnieniami behawioralnymi (m.in. Internet, komputer, telefon)

– trudnościami adaptacyjnymi (związanymi np. ze zmianą szkoły, miejsca zamieszkania)

– zachowaniami autoagresywnych

– trudnościami w radzeniu sobie ze stresem i emocjami

– nieśmiałością, niską samooceną.