Terapeuta uzależnień jest to profesjonalista zajmujący się pracą terapeutyczną z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin (osobami współuzależnionymi i DDA). Terapeuta uzależnień najczęściej ma wykształcenie psychologiczne lub inne humanistyczne. Posiada on

doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami zdobyte podczas pracy w poradniach terapii uzależnień, ośrodkach stacjonarnych lub dziennych dla osób uzależniony. Ponad to specjalista ten przeszedł odpowiednie szkolenie w zakresie pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami, odbył niezbędny staż i zrealizował odpowiednią ilość godzin pracy terapeutycznej po superwizją. Szkolenie to zakończone jest państwowym egzaminem na certyfikowanego  psychoterapeutę uzależnienia i współuzależnienia.

Terapeuta uzależnień pomoże Ci w:

  • Diagnostyce, leczeniu i psychoterapii uzależnienia od alkoholu, nikotyny,
  • Diagnostyce, leczeniu i psychoterapii uzależnieni behawioralnych (hazard, zakupy, komputer, pracoholizm)

Prowadzimy również poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych.

Jeśli zastanawiasz się czy masz problem z uzależnieniem, możesz umówić się  na konsultację diagnostyczną i z pomocą terapeuty uzależnień dokonać autodiagnozy. Jeśli masz w rodzinie osobę uzależniona i nie wiesz jak jej pomóc, skorzystaj z wiedzy naszych specjalistów.

Nasi specjaliści:

Agnieszka Chmielewska-Kołodziej

psycholog, psychoterapeuta ericksonowski

Z wykształcenia jestem psychologiem, a od 2005 roku pracuję jako psychoterapeuta. Jestem certyfikowanym Specjalistą Terapii Uzależnień. Ukończyłam również liczne szkolenia z zakresu psychodietetyki oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Swój warsztat psychologiczny rozwijam w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji w nurcie ericksonowskim.