Nie masz na nic siły? Nic Cię już nie cieszy? Pomimo odpoczynku, nadal masz problemy z wykonywaniem podstawowych czynności? Tak objawia się depresja. Przyjdź na konsultację i sprawdź, jak sobie pomóc?

Smutek i przygnębienie, których doświadczamy w trakcie naszego życia, nie zawsze wiążą się z depresją.  Depresję można rozpoznać jeśli tym emocjom towarzyszą również inne objawy.

 

Jak rozpoznać u siebie objawy depresji? (Kryteria diagnostyczne wg DSM V):

1.     Czy masz obniżony nastrój przez  większość  dnia?

2.     Czy masz wyraźnie mniejsze zadowolenie i satysfakcję ze swojej aktywności?

3.     Czy zauważyłaś/łeś  spadek lub wzrost wagi?

4.     Czy cierpisz z powodu bezsenności lub nadmiernej senności?

5.     Czy zauważyłaś/łeś u siebie spowolnienie lub pobudzenie psychoruchowe?

6.     Czy odczuwasz męczliwość i utratę energii?

7.     Czy doświadczasz  siebie jako osoby bezwartościowej lub masz nadmierne poczucie winy?

8.     Czy masz trudności w koncentracji uwagi lub w podejmowaniu decyzji?

9.     Czy pojawiają ci się nawracające myśli samobójcze lub myśli o śmierci?

Odpowiedź twierdząca na 5 lub więcej objawów i ich występowanie w okresie minimum 2 tygodni, może świadczyć o depresji. Depresja może być zdiagnozowana, kiedy potwierdzone objawy utrudniają funkcjonowanie w życiu codziennym.

Depresja zaliczana jest do grupy zaburzeń nastroju. Oprócz niej w grupie tej znajdziemy również takie choroby jak:

 

  • Dystymia to uporczywe i przewlekłe obniżenie nastroju o niewielkim nasileniu (objawy podobne do depresji tylko w mniejszym nasileniu).  Objawy nie osiągają nasilenia, aby móc zdiagnozować depresję.
  • Mania to stan podwyższonego lub drażliwego nastroju (przeciwieństwo depresji). Objawy doświadczane w mani to miedzy innymi poczucie mocy i wysokiej samooceny, obniżenie potrzeby snu, gadatliwość, przyśpieszenie toku myślenia, gonitwa myśli, trudności w koncentracji uwagi, trudności w koncentracji uwagi, pobudzenie psychoruchowe, podejmowanie nie przemyślanych decyzji oraz  rozhamowanie seksualne.
  • Choroba afektywna dwubiegunowa (CHAD) to zaburzenie charakteryzujące się  występowaniem depresji i mani lub epizodów mieszanych.
  • Cyklotymia to zaburzenie afektywne związane z utrzymywaniem się stałych wahań nastroju i aktywności. W tym zaburzeniu występują objawy subdepresyjne i hipomaniakalne, ale nie mają one takiego nasilenia, aby zdiagnozować chorobę afektywną dwubiegunową.

Świadomość choroby i rozróżnienie między poszczególnymi zaburzeniami nastroju jest niezwykle istotne. Psycholog w naszej poradni pomoże zdiagnozować  rodzaj zaburzenia nastroju oraz zaproponuje odpowiednią do indywidualnych potrzeb strategię pomocy. Czasami leczenie wymaga wspomożenia odpowiednią farmakoterapią.