Któryś z twoich rodziców był uzależniony? W twojej rodzinie miały miejsce dysfunkcyjne zachowania? Często nie rozumiesz sam siebie? Zapisz się na spotkanie, żeby zrozumieć czym jest DDA i DDD.

Skrót DDA (w rozwinięciu Dorosłe Dziecko Alkoholika) odnosi się do osób, wychowywanych w rodzinie, w której jeden lub obydwoje rodziców byli uzależnieni od alkoholu. W przypadku wystąpienia w rodzinie innych dysfunkcji jak brak jednego z rodziców, przemoc, uzależnienia, emigracja, wykorzystanie czy zaburzenia psychiczne któregoś z rodziców, przyjęto skrót DDD (w rozwinięciu Dorosłe Dziecko z Rodziny Dysfunkcyjnej). Dysfunkcja w rodzinie może być również związana z psychicznym opuszczeniem przez rodziców, chłodem emocjonalnym, nadopiekuńczością oraz nadmierną kontrolą.

Osoby wychowane w takich rodzinach mogą borykać się z:

·        Obniżonym poczuciem własnej wartości oraz ciągłą samokrytyką,

·        Brakiem poczucia bezpieczeństwa,

·        Nieufnością w relacjach z innymi osobami,

·        Nieumiejętnością radzenia sobie ze stresem,

·        Trudnościami w obszarze kobiecość/męskość,

·        Zaburzeniami w sferze seksualnej,

·        Lękiem przed emocjami oraz wytworzeniem sztywnych ról.

Należy podkreślić, że terminy DDA i DDD nie oznaczają konkretnej choroby czy zaburzenia i w żadnej medycznej klasyfikacji nie znajdziemy opisu ich objawów. Mówimy tu raczej o pewnym syndromie, w którym doświadczenia z przeszłości wpłynęły na osobowość i zachowania danej osoby. Warto potraktować je raczej jako drogowskazy, czego może
doświadczać osoba wychowywana w rodzinie dysfunkcyjnej i w jakim kierunku może pójść praca psychoterapeutyczna.

Jeśli wychowywałeś się w domu z problemem alkoholowym lub inną dysfunkcją i doświadczasz wymienionych wyżej trudności, przyjdź na konsultację. Psycholog lub psychoterapeuta pomoże zdiagnozować twoje trudności i zaproponuje adekwatną formę pomocy.

Nasi specjaliści:

Magdalena Stacewicz

Psychoterapeuta Terapii Schematu, psycholog ericksonowski

Ukończyła kurs Terapii Schematu w ramach przygotowania do certyfikatu ISST. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując m.in. na Oddziale Dziennym Rehabilitacji. Psychiatrycznej w Gliwicach, w zespole do spraw osób z zaburzeniami psychicznymi OPS Ochota w Warszawie, Środowiskowym Domu Samopomocy „Pod Skrzydłami” w Warszawie, Szpitalu Wolskim oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego w Warszawie. Swoją pracę poddaję regularnej i systematycznej superwizji.

Anna Bogdańska

psycholog, psychoterapeuta

Doświadczenie zawodowe zdobywałam na oddziale dziennym psychiatrycznym Szpitala Bielańskiego, w Klinice Hepatologii i Nabytych Niedoborów Immunologicznych Szpitala Zakaźnego w Warszawie (praca z pacjentami zakażonymi HIV), w fundacjach Vital i Zdrowie (praca z pacjentami przewlekle chorującymi psychicznie) oraz w fundacji Nagle Sami (terapia i wsparcie pacjentów w żałobie).

Marta Laskowska-Nowara

psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny

Jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie całościowego czteroletniego szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, które jest rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Agnieszka Chmielewska-Kołodziej

psycholog, psychoterapeuta ericksonowski

Z wykształcenia jestem psychologiem, a od 2005 roku pracuję jako psychoterapeuta. Jestem certyfikowanym Specjalistą Terapii Uzależnień. Ukończyłam również liczne szkolenia z zakresu psychodietetyki oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Swój warsztat psychologiczny rozwijam w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji w nurcie ericksonowskim.