Któryś z twoich rodziców był uzależniony? W twojej rodzinie miały miejsce dysfunkcyjne zachowania? Często nie rozumiesz sam siebie? Zapisz się na spotkanie, żeby zrozumieć czym jest DDA i DDD.

Skrót DDA (w rozwinięciu Dorosłe Dziecko Alkoholika) odnosi się do osób, wychowywanych w rodzinie, w której jeden lub obydwoje rodziców byli uzależnieni od alkoholu. W przypadku wystąpienia w rodzinie innych dysfunkcji jak brak jednego z rodziców, przemoc, uzależnienia, emigracja, wykorzystanie czy zaburzenia psychiczne któregoś z rodziców, przyjęto skrót DDD (w rozwinięciu Dorosłe Dziecko z Rodziny Dysfunkcyjnej). Dysfunkcja w rodzinie może być również związana z psychicznym opuszczeniem przez rodziców, chłodem emocjonalnym, nadopiekuńczością oraz nadmierną kontrolą.

Osoby wychowane w takich rodzinach mogą borykać się z:

·        Obniżonym poczuciem własnej wartości oraz ciągłą samokrytyką,

·        Brakiem poczucia bezpieczeństwa,

·        Nieufnością w relacjach z innymi osobami,

·        Nieumiejętnością radzenia sobie ze stresem,

·        Trudnościami w obszarze kobiecość/męskość,

·        Zaburzeniami w sferze seksualnej,

·        Lękiem przed emocjami oraz wytworzeniem sztywnych ról.

Należy podkreślić, że terminy DDA i DDD nie oznaczają konkretnej choroby czy zaburzenia i w żadnej medycznej klasyfikacji nie znajdziemy opisu ich objawów. Mówimy tu raczej o pewnym syndromie, w którym doświadczenia z przeszłości wpłynęły na osobowość i zachowania danej osoby. Warto potraktować je raczej jako drogowskazy, czego może
doświadczać osoba wychowywana w rodzinie dysfunkcyjnej i w jakim kierunku może pójść praca psychoterapeutyczna.

Jeśli wychowywałeś się w domu z problemem alkoholowym lub inną dysfunkcją i doświadczasz wymienionych wyżej trudności, przyjdź na konsultację. Psycholog lub psychoterapeuta pomoże zdiagnozować twoje trudności i zaproponuje adekwatną formę pomocy.