Któryś z twoich rodziców był uzależniony? W twojej rodzinie miały miejsce dysfunkcyjne zachowania? Często nie rozumiesz sam siebie? Zapisz się na spotkanie i sprawdź, jak możesz sobie pomóc.

Skrót DDA (w rozwinięciu Dorosłe Dziecko Alkoholika) odnosi się do osób, wychowywanych w rodzinie, w której jeden lub obydwoje rodziców byli uzależnieni od alkoholu. W przypadku wystąpienia w rodzinie innych dysfunkcji jak brak jednego z rodziców, przemoc, uzależnienia, emigracja, wykorzystanie czy zaburzenia psychiczne któregoś z rodziców, przyjęto skrót DDD (w rozwinięciu Dorosłe Dziecko z Rodziny Dysfunkcyjnej). Dysfunkcja w rodzinie może być również związana z psychicznym opuszczeniem przez rodziców, chłodem emocjonalnym, nadopiekuńczością oraz nadmierną kontrolą.

Osoby wychowane w takich rodzinach mogą borykać się z:

·        Obniżonym poczuciem własnej wartości oraz samokrytyką,

·        Brakiem poczucia bezpieczeństwa,

·        Nieufnością w relacjach z innymi osobami,

·        Nieumiejętnością radzenia sobie ze stresem,

·        Trudnościami w obszarze kobiecość/męskość,

·        Zaburzeniami w sferze seksualnej,

·        Lękiem przed emocjami.

Należy podkreślić, że terminy DDA i DDD nie oznaczają konkretnej choroby czy zaburzenia i w żadnej medycznej klasyfikacji nie znajdziemy opisu ich objawów. Mówimy tu raczej o pewnym syndromie, w którym doświadczenia z przeszłości wpłynęły na osobowość i zachowania danej osoby. Warto potraktować je raczej jako drogowskazy w jakim może pójść praca psychoterapeutyczna.

Jeśli wychowywałeś się w domu z problemem alkoholowy lub inna dysfunkcją i doświadczasz wymienionych wyżej trudności, przyjdź na konsultację. Psycholog lub psychoterapeuta pomoże zdiagnozować twoje trudności i zaproponuje adekwatną formę pomocy.

Nasi specjaliści:

Agata Sobiewska

psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny

Z wykształcenia jestem psychologiem. Ukończyłam specjalistyczne szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, w którym program szkoleniowy opierał się na kryteriach przyjętych przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów PTPPd.

Magdalena Stacewicz

psycholog ericksonowski oraz terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując m.in. na Oddziale Dziennym Rehabilitacji Psychiatrycznej w Gliwicach, w zespole do spraw osób z zaburzeniami psychicznymi OPS Ochota w Warszawie oraz Środowiskowym Domu Samopomocy „Pod Skrzydłami” w Warszawie. Obecnie pracuję w Szpitalu Wolskim oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego w Warszawie. Swoją pracę poddaję superwizji.

Anna Bogdańska

psycholog, psychoterapeuta ericksonowski

Doświadczenie zawodowe zdobywałam na oddziale dziennym psychiatrycznym Szpitala Bielańskiego, w Klinice Hepatologii i Nabytych Niedoborów Immunologicznych Szpitala Zakaźnego w Warszawie (praca z pacjentami zakażonymi HIV), w fundacjach Vital i Zdrowie (praca z pacjentami przewlekle chorującymi psychicznie) oraz w fundacji Nagle Sami (terapia i wsparcie pacjentów w żałobie).

Magdalena Poczęsna

psycholog poznawczo-behawioralny

Przez wiele lat pracowałam jako psycholog w służbach mundurowych, gdzie udzielałam wsparcia osobom, które doświadczyły silnego stresu. Prowadziłam również badania związane ze wstępną kwalifikacją do służby. Doświadczenie kliniczne zdobywałam również w czasie stażów i praktyk w klinice Vertimed na oddziale dziennym zaburzeń nerwicowych, w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica w Ząbkach, na dziennym oddziale psychogeriatrycznym w przychodni Elbląska,  SPZZLO Warszawa – Żoliborz.

Agnieszka Chmielewska-Kołodziej

psycholog, psychoterapeuta ericksonowski

Z wykształcenia jestem psychologiem, a od 2005 roku pracuję jako psychoterapeuta. Jestem certyfikowanym Specjalistą Terapii Uzależnień. Ukończyłam również liczne szkolenia z zakresu psychodietetyki (m.in. studia podyplomowe na kierunku Psychodietetyka w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej) oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie (kurs podstawowy i zaawansowany w Stowarzyszeniu "Niebieska Linia"). Swój warsztat psychologiczny rozwijam w Polskim Instytucie Ericksonowskim.

Małgorzata Kosińska

psycholog, psychoterapeuta przez internet

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP w ramach ogólnopolskiego telefonu wsparcia emocjonalnego, Ośrodku Wsparcia Opieki Zastępczej PORT Towarzystwa “Nasz Dom”, Fundacji Krajowe Centrum Kompetencji. Posiadam również doświadczenie jako trener warsztatowy w dziedzinie planowania kariery, zarządzania czasem oraz umiejętności interpersonalnych. Brałam udział przy realizacji projektów unijnych dla OPS, PCPR i GOPS. Obecnie współpracuję ze Stowarzyszeniem dla Rodzin, gdzie prowadzę terapię indywidualną, dla rodzin i par.