Jakim jesteś człowiekiem? Czy czasami robisz rzeczy, których sam nie rozumiesz? Czy zdarza się, że czujesz się samotnie w gąszczu ludzi lub boisz się swojego życia i samotnego podejmowania decyzji. Aby określić, na czym polega specyfika Twojej osobowości i czy cierpisz na zaburzenia osobowości, zapisz się na sesję.

Co to są zaburzenia osobowości?

Osobowość człowieka jest wzorcem cech psychologicznych, które są głęboko zakorzenione i wyrażają się automatycznie w każdej sferze funkcjonowania. Można ją porównać do układu immunologicznego. Podobnie jak nasza odporność służy rozpoznaniu i zwalczeniu bakterii czy wirusów, tak też osobowość pomaga nam radzić sobie ze stresem i adaptować się do rzeczywistości. U większości ludzi strategie radzenia sobie w sytuacjach stresowych są zróżnicowane. Gdy jakiś sposób nie działa, sięgamy po inny.

Sytuacja taka nie występuje jednak w przypadku osób z zaburzeniami osobowości, które w sytuacjach stresu stosują ograniczoną ilość strategii radzenia sobie lub uporczywie powtarzają bezskuteczne sposoby działania. Ten trwały i destrukcyjny wzorzec zachowania nazywany jest cechą osobowości. Lista takich cech została połączona przez klinicystów w grupy określane jako zaburzenia osobowości.

Zaburzenia osobowości (wg klasyfikacji DSM):

 

  • Osobowość paranoidalna –ciągle na baczności, kłótliwość, pamiętliwość,
  • Osobowość schizoidalna – chłód emocjonalny, izolacja od innych osób, bez  celów i potrzeb,
  • Osobowość antyspołeczna– lekceważenie innych, nieodpowiedzialność, agresywność, nieprzestrzeganie zasad,
  • Osobowość chwiejna emocjonalnie (impulsywna, borderline) – zmienny nastrój, impulsywność, poczucie pustki wewnętrznej, widzenie czarno-białe, samouszkodzenia lub próby samobójcze,
  • Osobowość histrioniczna – uwodzicielskość, dramatyzowanie, teatralność, manipulacja, płytkie związki z innymi,
  • Osobowość narcystyczna – arogancja, fantazje o sukcesie i lepszym traktowaniu
  • Osobowość kompulsyjna – nadmierna skrupulatność, sztywność, pedantyczność, perfekcjonizm,
  • Osobowość unikająca – odczuwane ciągłe napięcie, zaniepokojenie, niepewność, niskie poczucie własnej wartości,
  • Osobowość zależna – trudności w podejmowaniu decyzji, niedojrzałość,
  • Osobowość depresyjna – ponura, zniechęcona, silnie krytykująca samą siebie.

Warto podkreślić, że u danej osoby można zauważyć jednocześnie jedno lub więcej zaburzeń osobowości. Oczywiście u wielu osób będziemy raczej wyróżniać tylko pewne rysy, a u innych pełnoobjawowe zaburzenie.

Życie osób z zaburzeniami osobowości można porównać do błędnego koła, w którym destrukcyjne wzorce zachowania stale powracają, wywołując kolejne porażki i problemy. Jeśli twoje życie zbyt często przypomina powtarzającą się w nieskończoność jednoaktówkę i wśród wyżej opisanych typów osobowości, któryś brzmi szczególnie znajomo, zapraszamy na spotkanie. Pomożemy Ci wyjść z tej sytuacji i poszukamy nowych rozwiązań.

Nasi specjaliści:

Agata Sobiewska

psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny

Z wykształcenia jestem psychologiem. Ukończyłam specjalistyczne szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, w którym program szkoleniowy opierał się na kryteriach przyjętych przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Magdalena Stacewicz

Psychoterapeuta Terapii Schematu, psycholog ericksonowski

Ukończyła kurs Terapii Schematu w ramach przygotowania do certyfikatu ISST. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując m.in. na Oddziale Dziennym Rehabilitacji. Psychiatrycznej w Gliwicach, w zespole do spraw osób z zaburzeniami psychicznymi OPS Ochota w Warszawie, Środowiskowym Domu Samopomocy „Pod Skrzydłami” w Warszawie, Szpitalu Wolskim oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego w Warszawie. Swoją pracę poddaję regularnej i systematycznej superwizji.

Anna Bogdańska

psycholog, psychoterapeuta

Doświadczenie zawodowe zdobywałam na oddziale dziennym psychiatrycznym Szpitala Bielańskiego, w Klinice Hepatologii i Nabytych Niedoborów Immunologicznych Szpitala Zakaźnego w Warszawie (praca z pacjentami zakażonymi HIV), w fundacjach Vital i Zdrowie (praca z pacjentami przewlekle chorującymi psychicznie) oraz w fundacji Nagle Sami (terapia i wsparcie pacjentów w żałobie).

Marta Laskowska-Nowara

psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny

Jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie całościowego czteroletniego szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, które jest rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Agnieszka Chmielewska-Kołodziej

psycholog, psychoterapeuta ericksonowski

Z wykształcenia jestem psychologiem, a od 2005 roku pracuję jako psychoterapeuta. Jestem certyfikowanym Specjalistą Terapii Uzależnień. Ukończyłam również liczne szkolenia z zakresu psychodietetyki oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Swój warsztat psychologiczny rozwijam w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji w nurcie ericksonowskim.

Marta Żukowska

Psychoterapeuta dzieci, młodzieży i dorosłych, oligofrenopedagog

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo- behawioralny dzieci, młodzieży i osób dorosłych, oligofrenopedagog. Ukończyła psychologię ze specjalizacją psychoterapia na Uniwersytecie Warszawskim. Szkoli się i pracuje w nurcie psychoterapii poznawczo-behawioralnej (4 letnie szkolenie w Centrum CBT-EDU w Warszawie). Jest absolwentką studiów podyplomowych w zakresie Oligofrenopedagogiki.