Wchodzenie w wiek dojrzały oraz starzenie się jest szczególnym i bardzo ważnym etapem rozwoju każdego człowieka. Wiele osób radzi sobie w naturalny sposób i przyjmuje starość  z godnością.  Zawsze jednak proces ten jest naznaczony panującym w naszej kulturze kultem młodości . Pomimo wielu zmian społecznych i obyczajowych wiek podeszły pomija się milczeniem. Tymczasem problemy osób starszych narastają wraz z ogólną tendencją do wydłużania  się długości życia człowieka.

Nasi psychoterapeuci pomagają osobom w wieku dojrzałym w  realnym zmierzeniu się z takimi problemami jak:

Ból i śmierć,

Samotność i odchodzenie najbliższych,

Zależność od innych i postępujący brak samodzielności,

Choroby somatyczne,

Brak poczucia spełnienia,

Stereotypy dotyczące starości, które utrudniają rozwój osiąganie satysfakcji życiowej,

Budowanie nowych związków i bliskich relacji

Relacje  z najbliższymi.

Mając świadomość wyżej wymienionych problemów o wiele łatwiej zrozumieć jak ważna jest pomoc psychologiczna osób w wieku dojrzałym.  Jeżeli na podstawie powyższego tekstu zauważasz u siebie lub najbliższych podobne trudności, umów się na konsultację do naszego specjalisty.

Nasi specjaliści:

Agnieszka Chmielewska-Kołodziej

psycholog, psychoterapeuta ericksonowski

Z wykształcenia jestem psychologiem, a od 2005 roku pracuję jako psychoterapeuta. Jestem certyfikowanym Specjalistą Terapii Uzależnień. Ukończyłam również liczne szkolenia z zakresu psychodietetyki oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Swój warsztat psychologiczny rozwijam w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji w nurcie ericksonowskim.

Magdalena Stacewicz

Psychoterapeuta Terapii Schematu, psycholog ericksonowski

Ukończyła kurs Terapii Schematu oraz Terapii Eriksonowskiej. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując m.in. na Oddziale Dziennym Rehabilitacji. Psychiatrycznej w Gliwicach, w zespole do spraw osób z zaburzeniami psychicznymi OPS Ochota w Warszawie, Środowiskowym Domu Samopomocy „Pod Skrzydłami” w Warszawie, Szpitalu Wolskim oraz w PZP w Warszawie.

Agata Zbrzeźniak

psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny

Z wykształcenia jestem psychologiem. Ukończyłam specjalistyczne szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, w którym program szkoleniowy opierał się na kryteriach przyjętych przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Anna Bogdańska

psycholog, psychoterapeuta

Doświadczenie zawodowe zdobywałam na oddziale dziennym psychiatrycznym Szpitala Bielańskiego, w Klinice Hepatologii i Nabytych Niedoborów Immunologicznych Szpitala Zakaźnego w Warszawie (praca z pacjentami zakażonymi HIV), w fundacjach Vital i Zdrowie (praca z pacjentami przewlekle chorującymi psychicznie) oraz w fundacji Nagle Sami (terapia i wsparcie pacjentów w żałobie).

Marta Laskowska-Nowara

psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny

Jest psychologiem i psychoterapeutą w trakcie całościowego czteroletniego szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Ukończyła studia na kierunku społeczna psychologia kliniczna oraz studia podyplomowe z psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej na Uniwersytecie SWPS, szkolenie z zakresu psychotraumatologii praktycznej oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Marta Gierałt

Psychoterapeuta dzieci, młodzieży i dorosłych, oligofrenopedagog

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo- behawioralny młodzieży (od 15 r.z) i osób dorosłych, oligofrenopedagog. Ukończyła psychologię ze specjalizacją psychoterapia na Uniwersytecie Warszawskim. Pracuje w nurcie psychoterapii poznawczo-behawioralnej (ukończyła 4 letnie szkolenie w Centrum CBT-EDU w Warszawie). Jest absolwentką studiów podyplomowych w zakresie Oligofrenopedagogiki.