Wchodzenie w wiek dojrzały oraz starzenie się jest szczególnym i bardzo ważnym etapem rozwoju każdego człowieka. Wiele osób radzi sobie w naturalny sposób i przyjmuje starość  z godnością.  Zawsze jednak proces ten jest naznaczony panującym w naszej kulturze kultem młodości . Pomimo wielu zmian społecznych i obyczajowych wiek podeszły pomija się milczeniem. Tymczasem problemy osób starszych narastają wraz z ogólną tendencją do wydłużania  się długości życia człowieka.

Nasi psychoterapeuci pomagają osobom w wieku dojrzałym w  realnym zmierzeniu się z takimi problemami jak:

Ból i śmierć,

Samotność i odchodzenie najbliższych,

Zależność od innych i postępujący brak samodzielności,

Choroby somatyczne,

Brak poczucia spełnienia,

Stereotypy dotyczące starości, które utrudniają rozwój osiąganie satysfakcji życiowej,

Budowanie nowych związków i bliskich relacji

Relacje  z najbliższymi.

Mając świadomość wyżej wymienionych problemów o wiele łatwiej zrozumieć jak ważna jest pomoc psychologiczna osób w wieku dojrzałym.  Jeżeli na podstawie powyższego tekstu zauważasz u siebie lub najbliższych podobne trudności, umów się na konsultację do naszego specjalisty.

Nasi specjaliści:

Agnieszka Chmielewska-Kołodziej

PSYCHOLOG, PSYCHODIETETYK, TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ

OFERUJE PSYCHOTERAPIĘ: indywidualną oraz par/małżeństw, z osobami dorosłymi (od 18 r.ż.), sesje w języku polskim, NURT PRACY: eriksonowski

Agata Zbrzeźniak

PSYCHOLOG

OFERUJE PSYCHOTERAPIĘ: sesje indywidualne, z osobami dorosłymi (od 18 r.ż.), sesje odbywają się w języku polskim, NURT PRACY: psychodynamiczny

Anna Bogdańska

PSYCHOLOG, PSYCHOTRAUMATOLOG

OFERUJE PSYCHOTERAPIĘ: sesje indywidualne, z osobami dorosłymi (od 18 r.ż.), sesje odbywają się w języku polskim, NURT PRACY: eriksonowski

Marta Gierałt

PSYCHOLOG, OLIGOFRENOPEDAGOG

OFERUJE PSYCHOTERAPIĘ: sesje indywidualne, z osobami dorosłymi i młodzieżą (od 15 r.ż.), sesje w języku polskim, NURT PRACY: poznawczo-behawioralny