Niepokój i strach w obliczu pandemii

Znaleźliśmy się jako ludzie w zupełnie nowej i nieznanej sytuacji. Pojawia się strach i niepokój w obliczu pandemii. Konieczność izolowania się od innych ludzi, związana z epidemią, jest zupełnie odwrotnym zachowaniem od tego, co robiliśmy od tysięcy lat.   Ludzie jako gatunek stadny zawsze żyli w grupach i to determinowało nasze trwanie oraz rozwój. (więcej…)

Więcej
Black and White Photo Party Facebook Post

Samookaleczenia u dzieci i młodzieży

Wielu rodziców zadaje sobie pytanie: co sprawia, że moje dziecko się samookalecza? Czy samookaleczenia i samouszkodzenia u dzieci i młodzieży wynikają z mody, chęci zwrócenia na siebie uwagi. Czy też  jest to sygnał czegoś trudnego, z czym dziecko nie jest sobie w stanie poradzić?

(więcej…)

Więcej

Przemoc i rodzaje przemocy

Przemoc to intencjonalne i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw innej osobie, które narusza godność, prawa i dobra osobiste tej osoby oraz powoduje jej cierpienie i szkody. Rodzaje przemocy dotykają większości sfer naszego życia. (więcej…)

Więcej

ŁATKA „GRUBY” – o mitach z perspektywy psychodietetyki

Nadmierna ilość kilogramów jest dobrze widoczna (nawet jeśli ukrywamy je pod ubraniem). Niestety wygląd jest często podstawą pierwszej oceny. Dlatego też osoby z otyłością postrzegane są w sposób negatywny, natomiast szczupli – pozytywny. Zjawisko to silne związane jest z efektem halo (zwanym też efektem aureoli), polegającym na tym, że na podstawie jednej cechy (często związanej z pierwszym wrażeniem) dana osoba oceniana jest w sposób całościowy. (więcej…)

Więcej

Rodzina z problemem alkoholowym

 

Natomiast rodzina dysfunkcyjna najprościej ujmując nie spełnia swojej funkcji. Taka rodzina charakteryzuje się pewnymi cechami, niektóre z nich zostaną przeze mnie opisane poniżej na przykładzie rodziny z problemem alkoholowym. Wiele z opisanych zjawisk można również odnieść do funkcjonowania rodziny z problemem uzależnienia w ogóle. (więcej…)

Więcej

Dzienniczek samoobserwacji

Systematyczne monitorowanie tego co czujemy jest bowiem doskonałym lekarstwem na wykrywanie różnych zagrożeń i wyzwalaczy. Ale oprócz tej problematyki Dzienniczek możemy z powodzeniem stosować w przypadku innych trudności i zaburzeń. (więcej…)

Więcej