Black and White Photo Party Facebook Post

Samookaleczenia u dzieci i młodzieży

Wielu rodziców zadaje sobie pytanie: co sprawia, że moje dziecko się samookalecza? Czy samookaleczenia i samouszkodzenia u dzieci i młodzieży wynikają z mody, chęci zwrócenia na siebie uwagi. Czy też  jest to sygnał czegoś trudnego, z czym dziecko nie jest sobie w stanie poradzić?

(więcej…)

Więcej

Przemoc i rodzaje przemocy

Przemoc to intencjonalne i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw innej osobie, które narusza godność, prawa i dobra osobiste tej osoby oraz powoduje jej cierpienie i szkody. Rodzaje przemocy dotykają większości sfer naszego życia. (więcej…)

Więcej

ŁATKA „GRUBY” – o mitach z perspektywy psychodietetyki

Nadmierna ilość kilogramów jest dobrze widoczna (nawet jeśli ukrywamy je pod ubraniem). Niestety wygląd jest często podstawą pierwszej oceny. Dlatego też osoby z otyłością postrzegane są w sposób negatywny, natomiast szczupli – pozytywny. Zjawisko to silne związane jest z efektem halo (zwanym też efektem aureoli), polegającym na tym, że na podstawie jednej cechy (często związanej z pierwszym wrażeniem) dana osoba oceniana jest w sposób całościowy. (więcej…)

Więcej

Rodzina z problemem alkoholowym

 

Natomiast rodzina dysfunkcyjna najprościej ujmując nie spełnia swojej funkcji. Taka rodzina charakteryzuje się pewnymi cechami, niektóre z nich zostaną przeze mnie opisane poniżej na przykładzie rodziny z problemem alkoholowym. Wiele z opisanych zjawisk można również odnieść do funkcjonowania rodziny z problemem uzależnienia w ogóle. (więcej…)

Więcej

Dzienniczek samoobserwacji

Systematyczne monitorowanie tego co czujemy jest bowiem doskonałym lekarstwem na wykrywanie różnych zagrożeń i wyzwalaczy. Ale oprócz tej problematyki Dzienniczek możemy z powodzeniem stosować w przypadku innych trudności i zaburzeń. (więcej…)

Więcej

Kompulsywne objadanie się

Zaburzenia odżywiania stają się coraz bardziej powszechnym problemem. Zalicza się do nich przede wszystkim bulimie i anoreksję, ale również nieokreślone zaburzenia jak zespół kompulsywnego objadania się (BED – ang. Binge Eating Disorder). Jedzenie kompulsywne(napadowe) jak pokazują badania występuje u około 25% osób mających problem z nadwagą. Opisywano je już w latach 50., kiedy spośród ludzi otyłych poszukujących leczenia wyodrębniono osoby napadowo objadające się, które nie stosowały jednak żadnych metod pozbycia się zjedzonego pokarmu. (więcej…)

Więcej