1. Jesteśmy zespołem terapeutów pracujących w różnych nurtach psychoterapeutycznych. Wybranie danego terapeuty umożliwia pracę w konkretnym podejściu terapeutycznym. Już na etapie umawiania wizyty pomagamy w doborze psychoterapeuty.

  2. Terapia rozpoczyna się spotkaniami diagnostycznymi umożliwiającymi zebranie wywiadu na temat klienta (od 1 do 3). Po tych spotkaniach pacjent i terapeuta wspólnie podejmują decyzję o rozpoczęciu terapii.

  3. Nasi terapeuci, w związku z obowiązującą tajemnicą zawodową, nie zeznają w postępowaniu sądowym. Z tajemnicy zwolnić ich może jedynie prokuratura lub sąd (w sprawach karnych) oraz uzasadnione podejrzenie, że pacjent zagraża życiu i zdrowiu swojemu lub innych osób.

  4. Po zakończeniu terapii może zostać wydane zaświadczenie dotyczące odbycia spotkań w danym przedziale czasowym. Zaświadczenie jest wydawane na pisemną na prośbę klienta.

  5. Praca danego psychoterapeuty może być superwizowana (oznacza to, że psychoterapeuta może chcieć skonsultować sposób prowadzenia terapii i jej przebieg z innym specjalistą. W takim wypadku nie są ujawniane żadne dane pozwalające na identyfikację pacjenta).

  6. Wszystkie sesje trwają 50 minut. Spóźnienie na sesję nie wydłużają ich trwania. Sesję mogą być odwołane nie później niż 48 godziny przed umówionym spotkaniem. Odwołanie sesji później oznacza konieczność uiszczenia opłaty za sesję niezależnie od powodu nieobecności pacjenta.

  7. Nie pracujemy z klientem, jeśli jest on pod wpływem środków zmieniających świadomość.

  8. Czasami terapeuci potrzebują skierować pacjenta na konsultację psychiatryczną lub do innego psychologa, gdy wymieniony problem wymaga odmiennego podejścia terapeutycznego. Może to nastąpić przed terapią lub już w jej trakcie, gdy ujawnią się niesygnalizowane wcześniej problemy. Każdorazowo jest to omawiane z pacjentem.

  9. O zakończeniu terapii decyduje wspólnie pacjent i terapeuta. Dobrze jest gdy pacjent informuje terapeutę o zamiarze kończenia terapii z takim wyprzedzeniem, aby były przynajmniej 3 sesje na omówienie przeżyć związanych rozstaniem, podsumowanie i pożegnanie. Nagłe przerwanie terapii przed jej zakończeniem określane jest jako “dropout” i może prowadzić do nawrotu objawów.

  10. Istnieje możliwość odbycia sesji w formie online. W nagłych przypadkach jak choroba, mogą z niej również skorzystać pacjenci na co dzień korzystający z terapii stacjonarnej. Jest to możliwe w porozumieniu z terapeutą indywidualnym.

KROKI ZAPISU NA SESJE ONLINE:

KROK1: Umów się na wizytę

KROK2: Zrób przelew

(Prosimy uiścić opłatę minimum 3 dni przed datą spotkania lub mieć potwierdzenie zapłaty na początku sesji).

KROK 3: Wyślij nam swoją nazwę użytkownika w aplikacji Skype oraz potwierdzenie zapłaty.

KROK 4: W umówionym terminie połącz się on-line.

 

Dane do przelewu są następujące:

Numer konta: 37 2130 0004 2001 0613 0140 0001
Volskwagen Bank Polska S.A.
Nazwa firmy: Commoditech Sp. z o.o.

W tytule:  psychoterapia+nazwisko terapeuty

Jeżeli za sesje nie płaci klient (np. osoba opłacająca to partner lub rodzic), wówczas prosimy o dopisanie nazwiska pacjenta.