Nie masz na nic siły? Nic Cię już nie cieszy? Pomimo odpoczynku, nadal masz problemy z wykonywaniem podstawowych czynności? Tak objawia się depresja. Przyjdź na konsultację i sprawdź, jak sobie pomóc?

Smutek i przygnębienie, których doświadczamy w trakcie naszego życia, nie zawsze wiążą się z depresją.  Depresję można rozpoznać jeśli tym emocjom towarzyszą również inne objawy.

 

Jak rozpoznać u siebie objawy depresji? (Kryteria diagnostyczne wg DSM V):

1.     Czy masz obniżony nastrój przez  większość  dnia?

2.     Czy masz wyraźnie mniejsze zadowolenie i satysfakcję ze swojej aktywności?

3.     Czy zauważyłaś/łeś  spadek lub wzrost wagi?

4.     Czy cierpisz z powodu bezsenności lub nadmiernej senności?

5.     Czy zauważyłaś/łeś u siebie spowolnienie lub pobudzenie psychoruchowe?

6.     Czy odczuwasz męczliwość i utratę energii?

7.     Czy doświadczasz  siebie jako osoby bezwartościowej lub masz nadmierne poczucie winy?

8.     Czy masz trudności w koncentracji uwagi lub w podejmowaniu decyzji?

9.     Czy pojawiają ci się nawracające myśli samobójcze lub myśli o śmierci?

Odpowiedź twierdząca na 5 lub więcej objawów i ich występowanie w okresie minimum 2 tygodni, może świadczyć o depresji. Depresja może być zdiagnozowana, kiedy potwierdzone objawy utrudniają funkcjonowanie w życiu codziennym.

Depresja zaliczana jest do grupy zaburzeń nastroju. Oprócz niej w grupie tej znajdziemy również takie choroby jak:

 

  • Dystymia to uporczywe i przewlekłe obniżenie nastroju o niewielkim nasileniu (objawy podobne do depresji tylko w mniejszym nasileniu).  Objawy nie osiągają nasilenia, aby móc zdiagnozować depresję.
  • Mania to stan podwyższonego lub drażliwego nastroju (przeciwieństwo depresji). Objawy doświadczane w mani to miedzy innymi poczucie mocy i wysokiej samooceny, obniżenie potrzeby snu, gadatliwość, przyśpieszenie toku myślenia, gonitwa myśli, trudności w koncentracji uwagi, trudności w koncentracji uwagi, pobudzenie psychoruchowe, podejmowanie nie przemyślanych decyzji oraz  rozhamowanie seksualne.
  • Choroba afektywna dwubiegunowa (CHAD) to zaburzenie charakteryzujące się  występowaniem depresji i mani lub epizodów mieszanych.
  • Cyklotymia to zaburzenie afektywne związane z utrzymywaniem się stałych wahań nastroju i aktywności. W tym zaburzeniu występują objawy subdepresyjne i hipomaniakalne, ale nie mają one takiego nasilenia, aby zdiagnozować chorobę afektywną dwubiegunową.

Świadomość choroby i rozróżnienie między poszczególnymi zaburzeniami nastroju jest niezwykle istotne. Psycholog w naszej poradni pomoże zdiagnozować  rodzaj zaburzenia nastroju oraz zaproponuje odpowiednią do indywidualnych potrzeb strategię pomocy. Czasami leczenie wymaga wspomożenia odpowiednią farmakoterapią.

Nasi specjaliści:

Agata Sobiewska

psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny

Z wykształcenia jestem psychologiem. Ukończyłam specjalistyczne szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, w którym program szkoleniowy opierał się na kryteriach przyjętych przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Magdalena Stacewicz

Psychoterapeuta Terapii Schematu, psycholog ericksonowski

Ukończyła kurs Terapii Schematu w ramach przygotowania do certyfikatu ISST. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując m.in. na Oddziale Dziennym Rehabilitacji. Psychiatrycznej w Gliwicach, w zespole do spraw osób z zaburzeniami psychicznymi OPS Ochota w Warszawie, Środowiskowym Domu Samopomocy „Pod Skrzydłami” w Warszawie, Szpitalu Wolskim oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego w Warszawie. Swoją pracę poddaję regularnej i systematycznej superwizji.

Anna Bogdańska

psycholog, psychoterapeuta

Doświadczenie zawodowe zdobywałam na oddziale dziennym psychiatrycznym Szpitala Bielańskiego, w Klinice Hepatologii i Nabytych Niedoborów Immunologicznych Szpitala Zakaźnego w Warszawie (praca z pacjentami zakażonymi HIV), w fundacjach Vital i Zdrowie (praca z pacjentami przewlekle chorującymi psychicznie) oraz w fundacji Nagle Sami (terapia i wsparcie pacjentów w żałobie).

Marta Laskowska-Nowara

psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny

Jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie całościowego czteroletniego szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, które jest rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Agnieszka Chmielewska-Kołodziej

psycholog, psychoterapeuta ericksonowski

Z wykształcenia jestem psychologiem, a od 2005 roku pracuję jako psychoterapeuta. Jestem certyfikowanym Specjalistą Terapii Uzależnień. Ukończyłam również liczne szkolenia z zakresu psychodietetyki oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Swój warsztat psychologiczny rozwijam w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji w nurcie ericksonowskim.

Marta Żukowska

Psychoterapeuta dzieci, młodzieży i dorosłych, oligofrenopedagog

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo- behawioralny dzieci, młodzieży i osób dorosłych, oligofrenopedagog. Ukończyła psychologię ze specjalizacją psychoterapia na Uniwersytecie Warszawskim. Szkoli się i pracuje w nurcie psychoterapii poznawczo-behawioralnej (4 letnie szkolenie w Centrum CBT-EDU w Warszawie). Jest absolwentką studiów podyplomowych w zakresie Oligofrenopedagogiki.