Nie masz na nic siły? Nic Cię już nie cieszy? Pomimo odpoczynku, nadal masz problemy z wykonywaniem podstawowych czynności? Tak objawia się depresja. Przyjdź na konsultację i sprawdź, jak sobie pomóc?

Smutek i przygnębienie, których doświadczamy w trakcie naszego życia, nie zawsze wiążą się z depresją.  Depresję można rozpoznać jeśli tym emocjom towarzyszą również inne objawy.

 

Jak rozpoznać u siebie objawy depresji? (Kryteria diagnostyczne wg DSM V):

1.     Czy masz obniżony nastrój przez  większość  dnia?

2.     Czy masz wyraźnie mniejsze zadowolenie i satysfakcję ze swojej aktywności?

3.     Czy zauważyłaś/łeś  spadek lub wzrost wagi?

4.     Czy cierpisz z powodu bezsenności lub nadmiernej senności?

5.     Czy zauważyłaś/łeś u siebie spowolnienie lub pobudzenie psychoruchowe?

6.     Czy odczuwasz męczliwość i utratę energii?

7.     Czy doświadczasz  siebie jako osoby bezwartościowej lub masz nadmierne poczucie winy?

8.     Czy masz trudności w koncentracji uwagi lub w podejmowaniu decyzji?

9.     Czy pojawiają ci się nawracające myśli samobójcze lub myśli o śmierci?

Odpowiedź twierdząca na 5 lub więcej objawów i ich występowanie w okresie minimum 2 tygodni, może świadczyć o depresji. Depresja może być zdiagnozowana, kiedy potwierdzone objawy utrudniają funkcjonowanie w życiu codziennym.

Depresja zaliczana jest do grupy zaburzeń nastroju. Oprócz niej w grupie tej znajdziemy również takie choroby jak:

 

  • Dystymia to uporczywe i przewlekłe obniżenie nastroju o niewielkim nasileniu (objawy podobne do depresji tylko w mniejszym nasileniu).  Objawy nie osiągają nasilenia, aby móc zdiagnozować depresję.
  • Mania to stan podwyższonego lub drażliwego nastroju (przeciwieństwo depresji). Objawy doświadczane w mani to miedzy innymi poczucie mocy i wysokiej samooceny, obniżenie potrzeby snu, gadatliwość, przyśpieszenie toku myślenia, gonitwa myśli, trudności w koncentracji uwagi, trudności w koncentracji uwagi, pobudzenie psychoruchowe, podejmowanie nie przemyślanych decyzji oraz  rozhamowanie seksualne.
  • Choroba afektywna dwubiegunowa (CHAD) to zaburzenie charakteryzujące się  występowaniem depresji i mani lub epizodów mieszanych.
  • Cyklotymia to zaburzenie afektywne związane z utrzymywaniem się stałych wahań nastroju i aktywności. W tym zaburzeniu występują objawy subdepresyjne i hipomaniakalne, ale nie mają one takiego nasilenia, aby zdiagnozować chorobę afektywną dwubiegunową.

Świadomość choroby i rozróżnienie między poszczególnymi zaburzeniami nastroju jest niezwykle istotne. Psycholog w naszej poradni pomoże zdiagnozować  rodzaj zaburzenia nastroju oraz zaproponuje odpowiednią do indywidualnych potrzeb strategię pomocy. Czasami leczenie wymaga wspomożenia odpowiednią farmakoterapią.

 

Nasi specjaliści:

Agata Sobiewska

psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny

Z wykształcenia jestem psychologiem. Ukończyłam specjalistyczne szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, w którym program szkoleniowy opierał się na kryteriach przyjętych przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów PTPPd.

Magdalena Stacewicz

psycholog ericksonowski oraz terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując m.in. na Oddziale Dziennym Rehabilitacji Psychiatrycznej w Gliwicach, w zespole do spraw osób z zaburzeniami psychicznymi OPS Ochota w Warszawie, Środowiskowym Domu Samopomocy „Pod Skrzydłami” w Warszawie, Szpitalu Wolskim oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego w Warszawie. Swoją pracę poddaję superwizji.

Anna Bogdańska

psycholog, psychoterapeuta ericksonowski

Doświadczenie zawodowe zdobywałam na oddziale dziennym psychiatrycznym Szpitala Bielańskiego, w Klinice Hepatologii i Nabytych Niedoborów Immunologicznych Szpitala Zakaźnego w Warszawie (praca z pacjentami zakażonymi HIV), w fundacjach Vital i Zdrowie (praca z pacjentami przewlekle chorującymi psychicznie) oraz w fundacji Nagle Sami (terapia i wsparcie pacjentów w żałobie).

Magdalena Poczęsna

psycholog poznawczo-behawioralny

Przez wiele lat pracowałam jako psycholog w służbach mundurowych, gdzie udzielałam wsparcia osobom, które doświadczyły silnego stresu. Prowadziłam również badania związane ze wstępną kwalifikacją do służby. Doświadczenie kliniczne zdobywałam również w czasie stażów i praktyk w klinice Vertimed na oddziale dziennym zaburzeń nerwicowych, w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica w Ząbkach, na dziennym oddziale psychogeriatrycznym w przychodni Elbląska,  SPZZLO Warszawa – Żoliborz.

Agnieszka Chmielewska-Kołodziej

psycholog, psychoterapeuta ericksonowski

Z wykształcenia jestem psychologiem, a od 2005 roku pracuję jako psychoterapeuta. Jestem certyfikowanym Specjalistą Terapii Uzależnień. Ukończyłam również liczne szkolenia z zakresu psychodietetyki (m.in. studia podyplomowe na kierunku Psychodietetyka w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej) oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie (kurs podstawowy i zaawansowany w Stowarzyszeniu "Niebieska Linia"). Swój warsztat psychologiczny rozwijam w Polskim Instytucie Ericksonowskim.

Małgorzata Kosińska

psycholog, psychoterapeuta

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP w ramach ogólnopolskiego telefonu wsparcia emocjonalnego, Ośrodku Wsparcia Opieki Zastępczej PORT Towarzystwa “Nasz Dom”, Fundacji Krajowe Centrum Kompetencji. Posiadam również doświadczenie jako trener warsztatowy w dziedzinie planowania kariery, zarządzania czasem oraz umiejętności interpersonalnych. Brałam udział przy realizacji projektów unijnych dla OPS, PCPR i GOPS. Obecnie współpracuję ze Stowarzyszeniem dla Rodzin, gdzie prowadzę terapię indywidualną, dla rodzin i par.