Stres jest powszechnym zjawiskiem towarzyszącym człowiekowi od zarania dziejów. W małych dawkach jest często pozytywnym stanem, mobilizujący do działania. Jeżeli jednak występuje on w formie ciężkiej, ostrej lub przewlekłej, przeradza się w dezadaptacyjne reakcje i zaburzenia.

Jakie zaburzenia tworzy nadmierny stres?

Ostra reakcja na stres

Zaburzenia te pojawiają się na skutek silnego stresu, zagrożenia życia lub bezpieczeństwa danej osoby, ale także bliskich osób. Przykładem tak druzgocących przeżyć może być wypadek, katastrofa żywiołowa, napad, wojna, nagła zmiana społeczna jak osierocenie czy pożar. Zaburzenia te mogą trwać od 1 godziny do kilku dni. Początkowo pojawia się stan „oszołomienia” (zawężenie świadomości i uwagi, nie rozumienie bodźców, dezorientacja, stupor), a następnie wyłączenie z sytuacji lub nadmierne pobudzenie.

Zaburzenie stresowe pourazowe (PTSD)

Zaburzenia te są przedłużoną lub opóźnioną reakcją na stres, zagrożenie lub katastrofę, któremu mogą towarzyszyć następujące objawy:

  • natrętne wspomnienia na jawie lub w snach,
  • zobojętnienie uczuciowe,
  • tendencja do unikania działań lub sytuacji przypominających uraz,
  • nadmierne pobudzenie układu autonomicznego,
  • wybuchy strachu, paniki lub agresji.

Zaburzenia adaptacyjne

Zaburzenie to jest stanem subiektywnego distresu lub zaburzeń emocjonalnych, które utrudniają działanie i funkcjonowanie społeczne. Pojawiają się one podczas przyzwyczajania się do istotnych zmian życiowych lub do następstw stresującego wydarzenia (w ciągu 1 miesiąca po i trwają do 6 miesięcy). Zaburzenie to może objawiać się poprzez:

  • nastrój depresyjny,
  • lęk,
  • zamartwianie się
  • poczucie niemożności poradzenia sobie, zaplanowania lub pozostania w danej sytuacji,
  • wybuchy gwałtownych zachowań.

Zaburzenia tworzone przez stres uniemożliwiają skuteczne radzenie sobie w życiu i w konsekwencji prowadzą do trudności w naszych relacjach z innymi ludźmi. Dlatego jeżeli powyższe objawy nie ustępują zgłoś się do psychologa. Nasz specjalista oceni stopień nasilenia zaburzenia i ustali plan poradzenia sobie z nim.

 

 

 

 

 

 

 

Nasi specjaliści:

Agata Sobiewska

psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny

Z wykształcenia jestem psychologiem. Ukończyłam specjalistyczne szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, w którym program szkoleniowy opierał się na kryteriach przyjętych przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Magdalena Stacewicz

Psychoterapeuta Terapii Schematu, psycholog ericksonowski

Ukończyła kurs Terapii Schematu w ramach przygotowania do certyfikatu ISST. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując m.in. na Oddziale Dziennym Rehabilitacji. Psychiatrycznej w Gliwicach, w zespole do spraw osób z zaburzeniami psychicznymi OPS Ochota w Warszawie, Środowiskowym Domu Samopomocy „Pod Skrzydłami” w Warszawie, Szpitalu Wolskim oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego w Warszawie. Swoją pracę poddaję regularnej i systematycznej superwizji.

Anna Bogdańska

psycholog, psychoterapeuta

Doświadczenie zawodowe zdobywałam na oddziale dziennym psychiatrycznym Szpitala Bielańskiego, w Klinice Hepatologii i Nabytych Niedoborów Immunologicznych Szpitala Zakaźnego w Warszawie (praca z pacjentami zakażonymi HIV), w fundacjach Vital i Zdrowie (praca z pacjentami przewlekle chorującymi psychicznie) oraz w fundacji Nagle Sami (terapia i wsparcie pacjentów w żałobie).

Marta Laskowska-Nowara

psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny

Jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie całościowego czteroletniego szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, które jest rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Agnieszka Chmielewska-Kołodziej

psycholog, psychoterapeuta ericksonowski

Z wykształcenia jestem psychologiem, a od 2005 roku pracuję jako psychoterapeuta. Jestem certyfikowanym Specjalistą Terapii Uzależnień. Ukończyłam również liczne szkolenia z zakresu psychodietetyki oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Swój warsztat psychologiczny rozwijam w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji w nurcie ericksonowskim.

Marta Gierałt

Psychoterapeuta dzieci, młodzieży i dorosłych, oligofrenopedagog

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo- behawioralny dzieci, młodzieży i osób dorosłych, oligofrenopedagog. Ukończyła psychologię ze specjalizacją psychoterapia na Uniwersytecie Warszawskim. Pracuje w nurcie psychoterapii poznawczo-behawioralnej (ukończyła 4 letnie szkolenie w Centrum CBT-EDU w Warszawie). Jest absolwentką studiów podyplomowych w zakresie Oligofrenopedagogiki.