Stres jest powszechnym zjawiskiem towarzyszącym człowiekowi od zarania dziejów. W małych dawkach jest często pozytywnym stanem, mobilizujący do działania. Jeżeli jednak występuje on w formie ciężkiej, ostrej lub przewlekłej, przeradza się w dezadaptacyjne reakcje i zaburzenia.

Jakie zaburzenia tworzy nadmierny stres?

Ostra reakcja na stres

Zaburzenia te pojawiają się na skutek silnego stresu, zagrożenia życia lub bezpieczeństwa danej osoby, ale także bliskich osób. Przykładem tak druzgocących przeżyć może być wypadek, katastrofa żywiołowa, napad, wojna, nagła zmiana społeczna jak osierocenie czy pożar. Zaburzenia te mogą trwać od 1 godziny do kilku dni. Początkowo pojawia się stan „oszołomienia” (zawężenie świadomości i uwagi, nie rozumienie bodźców, dezorientacja, stupor), a następnie wyłączenie z sytuacji lub nadmierne pobudzenie.

Zaburzenie stresowe pourazowe (PTSD)

Zaburzenia te są przedłużoną lub opóźnioną reakcją na stres, zagrożenie lub katastrofę, któremu mogą towarzyszyć następujące objawy:

  • natrętne wspomnienia na jawie lub w snach,
  • zobojętnienie uczuciowe,
  • tendencja do unikania działań lub sytuacji przypominających uraz,
  • nadmierne pobudzenie układu autonomicznego,
  • wybuchy strachu, paniki lub agresji.

Zaburzenia adaptacyjne

Zaburzenie to jest stanem subiektywnego distresu lub zaburzeń emocjonalnych, które utrudniają działanie i funkcjonowanie społeczne. Pojawiają się one podczas przyzwyczajania się do istotnych zmian życiowych lub do następstw stresującego wydarzenia (w ciągu 1 miesiąca po i trwają do 6 miesięcy). Zaburzenie to może objawiać się poprzez:

  • nastrój depresyjny,
  • lęk,
  • zamartwianie się
  • poczucie niemożności poradzenia sobie, zaplanowania lub pozostania w danej sytuacji,
  • wybuchy gwałtownych zachowań.

Zaburzenia tworzone przez stres uniemożliwiają skuteczne radzenie sobie w życiu i w konsekwencji prowadzą do trudności w naszych relacjach z innymi ludźmi. Dlatego jeżeli powyższe objawy nie ustępują zgłoś się do psychologa. Nasz specjalista oceni stopień nasilenia zaburzenia i ustali plan poradzenia sobie z nim.