Psycholog dziecięcy specjalizuje się w pomocy dzieciom oraz ich rodzicom bądź opiekunom w   poradzeniu sobie z trudnościami uniemożliwiającymi prawidłowy rozwój dziecka. Psycholog dziecięcy leczy również zaburzenia psychiczne, zachowania oraz zaburzenia rozwojowe.  Niezbędna w procesie diagnozy oraz psychoterapii jest współpraca rodziców/opiekunów.

Diagnoza i pierwsze spotkania

Elementem prawidłowej diagnozy jest wywiad z rodzicami, który najczęściej odbywa się na pierwszym spotkaniu. Na kolejnych wizytach psycholog spotyka się z dzieckiem, obserwuje jego zachowanie oraz próbuje ustalić źródło problemów.  Na koniec procesu diagnostycznego psycholog ponownie spotyka się z rodzicami, aby omówić diagnozę oraz możliwe i najbardziej efektywne formy pomocy. Diagnosta wspólnie z rodzicami ustalają pomocowy plan działania uwzględniający własną wiedzę, możliwości i potrzeby dziecka oraz opiekunów. Dziecięce zaburzenia oraz trudności mogą przybierać różną formę, czasami wymagają specjalistycznej opinii osoby, która dysponuje wiedzą na  temat prawidłowego rozwoju dziecka oraz jego zachowań, które mieszczą się w normie rozwojowej.

Konsultacje rodzicielskie

Psycholog dziecięcy może również pełnić rolę konsultanta, który głównie wspiera rodziców, mających wątpliwości, jak postępować w trudnych dla nich sytuacjach związanych z rodzicielstwem. Czasami wystarczy kilka konsultacji, aby rodzice/ opiekunowie wypracowali sobie z pomocą specjalisty wspólny wzorzec reakcji na zachowanie dziecka np. na jego agresję. Taka krótkoterminowa praca może przynieść znaczną poprawę w relacjach rodzinnych oraz przełożyć się na poprawę funkcjonowania dziecka.

Marta Gierałt

PSYCHOLOG, OLIGOFRENOPEDAGOG

OFERUJE PSYCHOTERAPIĘ: sesje indywidualne, z osobami dorosłymi i młodzieżą (od 15 r.ż.), sesje w języku polskim, NURT PRACY: poznawczo-behawioralny