Psycholog dziecięcy specjalizuje się w pomocy dzieciom oraz ich rodzicom bądź opiekunom w   poradzeniu sobie z trudnościami uniemożliwiającymi prawidłowy rozwój dziecka. Psycholog dziecięcy leczy również zaburzenia psychiczne, zachowania oraz zaburzenia rozwojowe.  Niezbędna w procesie diagnozy oraz psychoterapii jest współpraca rodziców/opiekunów.

Diagnoza i pierwsze spotkania

Elementem prawidłowej diagnozy jest wywiad z rodzicami, który najczęściej odbywa się na pierwszym spotkaniu. Na kolejnych wizytach psycholog spotyka się z dzieckiem, obserwuje jego zachowanie oraz próbuje ustalić źródło problemów.  Na koniec procesu diagnostycznego psycholog ponownie spotyka się z rodzicami, aby omówić diagnozę oraz możliwe i najbardziej efektywne formy pomocy. Diagnosta wspólnie z rodzicami ustalają pomocowy plan działania uwzględniający własną wiedzę, możliwości i potrzeby dziecka oraz opiekunów. Dziecięce zaburzenia oraz trudności mogą przybierać różną formę, czasami wymagają specjalistycznej opinii osoby, która dysponuje wiedzą na  temat prawidłowego rozwoju dziecka oraz jego zachowań, które mieszczą się w normie rozwojowej.

Konsultacje rodzicielskie

Psycholog dziecięcy może również pełnić rolę konsultanta, który głównie wspiera rodziców, mających wątpliwości, jak postępować w trudnych dla nich sytuacjach związanych z rodzicielstwem. Czasami wystarczy kilka konsultacji, aby rodzice/ opiekunowie wypracowali sobie z pomocą specjalisty wspólny wzorzec reakcji na zachowanie dziecka np. na jego agresję. Taka krótkoterminowa praca może przynieść znaczną poprawę w relacjach rodzinnych oraz przełożyć się na poprawę funkcjonowania dziecka.

Ewa Werner-Domagała

Psycholog dzieci i młodzieży, w trakcie szkolenia w nurcie psychodynamicznym

Ukończyłam studia psychologiczne ze specjalnością Wspierania Rozwoju i Kształcenia na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Swój warsztat psychologiczny rozwijam w nurcie psychodynamicznym w Laboratorium Psychoedukacji – Ośrodku Szkoleniowym rekomendowanym Przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Marta Żukowska

Psychoterapeuta dzieci, młodzieży i dorosłych, oligofrenopedagog

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo- behawioralny dzieci, młodzieży i osób dorosłych, oligofrenopedagog. Ukończyła psychologię ze specjalizacją psychoterapia na Uniwersytecie Warszawskim. Szkoli się i pracuje w nurcie psychoterapii poznawczo-behawioralnej (4 letnie szkolenie w Centrum CBT-EDU w Warszawie). Jest absolwentką studiów podyplomowych w zakresie Oligofrenopedagogiki.