Psychoterapeuta par to specjalista udzielający pomocy osobom borykającym się z trudnościami w związku. Mogą być to związki formalne jak małżeństwo, jak i nieformalne (np. para w okresie narzeczeństwa czy związek homoseksualny). Spotkania te mogą być prowadzone w różnych nurtach psychologicznych. W zależności od celów partnerów ta forma psychoterapii może być dodatkowym elementem psychoterapii indywidualnej.

Spotkania psychologiczne trwają zazwyczaj 1,5 godziny i odbywają się z częstotliwością co 2 tygodnie.

Nasi specjaliści:

Magdalena Stacewicz

Psychoterapeuta Terapii Schematu, psycholog ericksonowski

Ukończyła kurs Terapii Schematu w ramach przygotowania do certyfikatu ISST. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując m.in. na Oddziale Dziennym Rehabilitacji. Psychiatrycznej w Gliwicach, w zespole do spraw osób z zaburzeniami psychicznymi OPS Ochota w Warszawie, Środowiskowym Domu Samopomocy „Pod Skrzydłami” w Warszawie, Szpitalu Wolskim oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego w Warszawie. Swoją pracę poddaję regularnej i systematycznej superwizji.

Agnieszka Chmielewska-Kołodziej

psycholog, psychoterapeuta ericksonowski

Z wykształcenia jestem psychologiem, a od 2005 roku pracuję jako psychoterapeuta. Jestem certyfikowanym Specjalistą Terapii Uzależnień. Ukończyłam również liczne szkolenia z zakresu psychodietetyki oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Swój warsztat psychologiczny rozwijam w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji w nurcie ericksonowskim.

Loading...