Psychoterapeuta par to specjalista udzielający pomocy osobom borykającym się z trudnościami w związku. Mogą być to związki formalne jak małżeństwo, jak i nieformalne (np. para w okresie narzeczeństwa czy związek homoseksualny). Spotkania te mogą być prowadzone w różnych nurtach psychologicznych. W zależności od celów partnerów ta forma psychoterapii może być dodatkowym elementem psychoterapii indywidualnej.

Spotkania psychologiczne trwają zazwyczaj 1,5 godziny i odbywają się z częstotliwością co 2 tygodnie.

Nasi specjaliści:

Danuta Pichla

Psychoterapeuta psychodynamiczny, systemowy

Psychoterapeuta, ukończyła 4-letnią szkołę psychoterapii Studium Terapii Rodziny przy Stowarzyszeniu Opta, absolwentka Pedagogiki Specjalnej i Resocjalizacji UMCS. Ukończyła Kurs psychologii klinicznej, studia podyplomowe w zakresie wychowania prorodzinnego i seksualnego w Międzywydziałowym Podyplomowym Studium Rodziny KUL oraz inne liczne kursy i szkolenia.

Agnieszka Chmielewska-Kołodziej

psycholog, psychoterapeuta ericksonowski

Z wykształcenia jestem psychologiem, a od 2005 roku pracuję jako psychoterapeuta. Jestem certyfikowanym Specjalistą Terapii Uzależnień. Ukończyłam również liczne szkolenia z zakresu psychodietetyki oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Swój warsztat psychologiczny rozwijam w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji w nurcie ericksonowskim.

Loading...