Jakim jesteś człowiekiem? Czy czasami robisz rzeczy, których sam nie rozumiesz? Czy zdarza się, że czujesz się samotnie w gąszczu ludzi lub boisz się swojego życia i samotnego podejmowania decyzji. Aby określić, na czym polega specyfika Twojej osobowości i czy cierpisz na zaburzenia osobowości, zapisz się na sesję.

Co to są zaburzenia osobowości?

Osobowość człowieka jest wzorcem cech psychologicznych, które są głęboko zakorzenione i wyrażają się automatycznie w każdej sferze funkcjonowania. Można ją porównać do układu immunologicznego. Podobnie jak nasza odporność służy rozpoznaniu i zwalczeniu bakterii czy wirusów, tak też osobowość pomaga nam radzić sobie ze stresem i adaptować się do rzeczywistości. U większości ludzi strategie radzenia sobie w sytuacjach stresowych są zróżnicowane. Gdy jakiś sposób nie działa, sięgamy po inny.

Sytuacja taka nie występuje jednak w przypadku osób z zaburzeniami osobowości, które w sytuacjach stresu stosują ograniczoną ilość strategii radzenia sobie lub uporczywie powtarzają bezskuteczne sposoby działania. Ten trwały i destrukcyjny wzorzec zachowania nazywany jest cechą osobowości. Lista takich cech została połączona przez klinicystów w grupy określane jako zaburzenia osobowości.

Zaburzenia osobowości (wg klasyfikacji DSM):

 

  • Osobowość paranoidalna –ciągle na baczności, kłótliwość, pamiętliwość,
  • Osobowość schizoidalna – chłód emocjonalny, izolacja od innych osób, bez  celów i potrzeb,
  • Osobowość antyspołeczna– lekceważenie innych, nieodpowiedzialność, agresywność, nieprzestrzeganie zasad,
  • Osobowość chwiejna emocjonalnie (impulsywna, borderline) – zmienny nastrój, impulsywność, poczucie pustki wewnętrznej, widzenie czarno-białe, samouszkodzenia lub próby samobójcze,
  • Osobowość histrioniczna – uwodzicielskość, dramatyzowanie, teatralność, manipulacja, płytkie związki z innymi,
  • Osobowość narcystyczna – arogancja, fantazje o sukcesie i lepszym traktowaniu
  • Osobowość kompulsyjna – nadmierna skrupulatność, sztywność, pedantyczność, perfekcjonizm,
  • Osobowość unikająca – odczuwane ciągłe napięcie, zaniepokojenie, niepewność, niskie poczucie własnej wartości,
  • Osobowość zależna – trudności w podejmowaniu decyzji, niedojrzałość,
  • Osobowość depresyjna – ponura, zniechęcona, silnie krytykująca samą siebie.

Warto podkreślić, że u danej osoby można zauważyć jednocześnie jedno lub więcej zaburzeń osobowości. Oczywiście u wielu osób będziemy raczej wyróżniać tylko pewne rysy, a u innych pełnoobjawowe zaburzenie.

Życie osób z zaburzeniami osobowości można porównać do błędnego koła, w którym destrukcyjne wzorce zachowania stale powracają, wywołując kolejne porażki i problemy. Jeśli twoje życie zbyt często przypomina powtarzającą się w nieskończoność jednoaktówkę i wśród wyżej opisanych typów osobowości, któryś brzmi szczególnie znajomo, zapraszamy na spotkanie. Pomożemy Ci wyjść z tej sytuacji i poszukamy nowych rozwiązań.

 

Nasi specjaliści:

Agata Sobiewska

psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny

Z wykształcenia jestem psychologiem. Ukończyłam specjalistyczne szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, w którym program szkoleniowy opierał się na kryteriach przyjętych przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów PTPPd.

Magdalena Stacewicz

psycholog ericksonowski oraz terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując m.in. na Oddziale Dziennym Rehabilitacji Psychiatrycznej w Gliwicach, w zespole do spraw osób z zaburzeniami psychicznymi OPS Ochota w Warszawie, Środowiskowym Domu Samopomocy „Pod Skrzydłami” w Warszawie, Szpitalu Wolskim oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego w Warszawie. Swoją pracę poddaję superwizji.

Anna Bogdańska

psycholog, psychoterapeuta ericksonowski

Doświadczenie zawodowe zdobywałam na oddziale dziennym psychiatrycznym Szpitala Bielańskiego, w Klinice Hepatologii i Nabytych Niedoborów Immunologicznych Szpitala Zakaźnego w Warszawie (praca z pacjentami zakażonymi HIV), w fundacjach Vital i Zdrowie (praca z pacjentami przewlekle chorującymi psychicznie) oraz w fundacji Nagle Sami (terapia i wsparcie pacjentów w żałobie).

Magdalena Poczęsna

psycholog poznawczo-behawioralny

Przez wiele lat pracowałam jako psycholog w służbach mundurowych, gdzie udzielałam wsparcia osobom, które doświadczyły silnego stresu. Prowadziłam również badania związane ze wstępną kwalifikacją do służby. Doświadczenie kliniczne zdobywałam również w czasie stażów i praktyk w klinice Vertimed na oddziale dziennym zaburzeń nerwicowych, w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica w Ząbkach, na dziennym oddziale psychogeriatrycznym w przychodni Elbląska,  SPZZLO Warszawa – Żoliborz.

Agnieszka Chmielewska-Kołodziej

psycholog, psychoterapeuta ericksonowski

Z wykształcenia jestem psychologiem, a od 2005 roku pracuję jako psychoterapeuta. Jestem certyfikowanym Specjalistą Terapii Uzależnień. Ukończyłam również liczne szkolenia z zakresu psychodietetyki (m.in. studia podyplomowe na kierunku Psychodietetyka w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej) oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie (kurs podstawowy i zaawansowany w Stowarzyszeniu "Niebieska Linia"). Swój warsztat psychologiczny rozwijam w Polskim Instytucie Ericksonowskim.

Małgorzata Kosińska

psycholog, psychoterapeuta

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP w ramach ogólnopolskiego telefonu wsparcia emocjonalnego, Ośrodku Wsparcia Opieki Zastępczej PORT Towarzystwa “Nasz Dom”, Fundacji Krajowe Centrum Kompetencji. Posiadam również doświadczenie jako trener warsztatowy w dziedzinie planowania kariery, zarządzania czasem oraz umiejętności interpersonalnych. Brałam udział przy realizacji projektów unijnych dla OPS, PCPR i GOPS. Obecnie współpracuję ze Stowarzyszeniem dla Rodzin, gdzie prowadzę terapię indywidualną, dla rodzin i par.