Psychodietetyka, łącząc w sobie wiedzę z zakresu zdrowego odżywiania, medycyny i psychologii, ma na celu wprowadzenie TRWAŁYCH zmian w sposobie odżywiania i jakości życia.

W odpowiedzi na rozwój psychodietetyki zaczęły powstawać też nowe zawody. Psychodietetyk jest to osoba, która ukończyła studia magisterskie z zakresu dietetyki i psychologii. Istnieje również duża grupa psychologów i dietetyków, którzy w ramach studiów podyplomowych rozszerzają swoją wiedzę i stają się specjalistami psychodietetyki, coachami psychodietetycznymi. W związku z innowacyjnością tej dziedziny oraz brakiem regulacji prawnych dotyczących nazewnictwa, pojęcia te używane są często zamiennie nawet przez samych specjalistów. Należy więc dokładnie zapoznać się z wykształceniem danej osoby, aby już na samym początku znaleźć to czego poszukujemy.

 

CZYM ZAJMUJE SIĘ DIETETYK ZE SPECJALIZACJĄ PSYCHODIETYKA?

Pomoc dietetyka ze specjalizacją psychodietetyczną skierowana jest do osób, które borykają się z problemem nadwagi i innymi chorobami, wymagającymi wprowadzania zdrowych nawyków żywieniowych. Osoby takie pracują nad:

 •         opracowaniem indywidualnego planu żywieniowego,
 •          zmianą nawyków żywieniowych,
 •          motywacją klienta,
 •          wytyczaniem realnych celów i wzmacnianiem poczucia własnej wartości,
 •          wsparciem w procesie zmiany.

W odróżnienie od psychologa, dietetyk ze specjalizacją psychodietetyk jest osobą posiadającą szeroką wiedzą w zakresie norm żywieniowych i zaleceń żywieniowych w różnego rodzaju chorobach (jak na przykład alergie, zaburzenia lipidowe, nadciśnienie tętnicze, miażdżyca, osteoporoza, celiakia, choroby układu pokarmowego ).

CZYM ZAJMUJE SIĘ PSYCHOLOG ZE SPECJALIZACJĄ PSYCHODIETYKA?

Pomoc psychologa ze specjalizacją psychodietetyczną skierowana jest do osób, które mimo posiadanej wiedzy dietetycznej, nadal ponoszą porażki we wprowadzaniu trwałej zmiany stylu odżywiania lub po okresach chudnięcia stopniowo wracają do wyższej wagi. W zależności od potrzeb klienta spotkania mogą mieć formę terapii krótkoterminowej obejmującej od 10-15 sesji lub systematycznej i regularnej psychoterapii. Mają one na celu:

 •           pokonanie trudności i kryzysów stojących na drodze do sukcesu i trwałej zmiany nawyków żywieniowych,
 •           diagnozę problemu,
 •           wsparcie w procesie zmiany,
 • zapobieganie nawrotom,
 •           pracę w obszarze emocji i przekonań (odnalezienie celów klienta, zrozumienie potrzeb i emocji, których substytutem może być jedzenie, budowanie poczucia własnej wartości i świadomości oceny dotyczącej postrzegania własnego ciała, zmianę negatywnych przekonań),
 •           pracę w obszarze relacji społecznych (naukę asertywnych zachowań, uświadomienie sobie przekazów z rodziny pierwotnej),
 •          odnajdywanie zasobów i siły tkwiących w pacjencie
 •       diagnozuje i przygotowuje pacjentów do zabiegów bariatrycznych oraz wspiera w utrzymaniu nowego stylu życia.

W odróżnieniu od dietetyka, psycholog ze specjalizacją psychodietetyczną jest osobą posiadającą również wiedzę z zakresu psychopatologii, dzięki której potrafi zdiagnozować i pracować z klientami cierpiącymi na zaburzenia odżywiania (jak na przykład anoreksja, bulimia, napadowe objadanie się) czy z innymi współwystępującymi zaburzeniami nastroju (jak na przykład depresja, mania) lub zaburzeniami osobowości. Część z nich może być nie tylko czynnikiem utrudniającym trwałą zmianę stylu odżywiania, ale także przyczyną tych trudności.

 

AUTOR TEKSTU:

Agnieszka Chmielewska-Kołodziej

psycholog, psychodietetyk