psycholog TSR, osoby dorosłe

Terapeuta pracujący w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Pomaga osobom dorosłym od 18 roku życia. Ukończyła studia psychologiczne o specjalizacji psychologia kliniczna oraz liczne szkolenia akredytowane przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR), Zastosowanie Porozumienia bez Przemocy w pracy w PSR, Kids’ Skills i inne.

Wykształcenie i uprawnienia:
Ukończyłam studia psychologiczne (SWPS w Warszawie, spec. psychologia kliniczna). Jestem
terapeutką w procesie certyfikacji Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR).
Ukończyłam liczne szkolenia akredytowane przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii
Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR), w tym I i II stopień TSR, Interwencję kryzysową w TSR,
Zastosowanie Porozumienia bez Przemocy w pracy w PSR, Kids’ Skills i inne. Nieustannie doskonalę
swój warsztat terapeutyczny.
Pracę poddaję regularnej superwizji. Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii
Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Doświadczenie:
Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
„Niebieska Linia” oraz w Centrum Wsparcia dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego. Obecnie
prowadzę terapię i konsultacje psychologiczne w Stowarzyszeniu na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie „Niebieska Linia”.

Metody pracy:
Pracuję w Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach (PSR, TSR).
Specjalizuję się w pracy z osobami:
Dorosłymi (od 18 r.ż.), które:
– czują się przeciążone nadmiarem pracy, obowiązków, krytyki,
– uważają, że za dużo się złoszczą, smucą, boją, stresują,
– dręczy je samotność,
– borykają się ze złamanym sercem, z utratą ważnej osoby, z chorobą,
– mają dość przejmowania się opiniami innych,
– doznają przemocy w rodzinie,
– czują, że sytuacja, w której się znajdują je przerasta,
– chcą zmienić coś w swoim życiu, ale nie wiedzą co.