Okres dorastania jest niezwykle trudnym czasem nie tylko dla nastolatka, ale i całej jego rodziny. Pojawiające się konflikty i problemy, związane z tym momentem rozwojowym, mogą w życiu dorosłym prowadzić do poważnych deficytów oraz utrwalonych zaburzeń. W związku z tym, należy jak najszybciej podjąć działania zmierzające w kierunku zmiany. Gdy rodzice i bliskie osoby nie są w stanie samodzielnie udzielić pomocy dziecku w okresie młodzieńczym, wskazana jest pomoc psychologa.

Nasi specjaliści pomagają uporać się z:

 • Zaburzeniami zachowania (agresja, nieposłuszeństwo, trudności w stosowaniu ogólnych zasad i skłonność do łamania prawa, wybuchy złości) ,
 • Zaburzeniami lękowymi (fobia szkolna, ataki panik, zespół leku uogólnionego, natręctwa, zaburzenia lękowe po wystąpieniu stresorów),
 • Zaburzeniami depresyjnymi (depresje, próby samobójcze),
 • Zaburzeniami odżywiania i nawyków (anoreksja, bulimia, otyłość, tiki, zaburzenia snu),
 • Zaburzeniami somatopsychicznymi (białaczka czy choroba nowotworowa),
 • Zaburzeniami psychosomatycznymi (astma, wrzody żołądka i jelit, nadciśnienie młodzieńcze, bóle głowy lub brzucha),
 • Uzależnieniami.

Dodatkowo psycholog może pomóc w radzeniu sobie z:

 • Problemami szkolnymi,
 • Trudnościami w komunikacji z bliskimi,
 • Sytuacją “okołorozwodową” oraz odnalezieniem się w rodzinie „ patchworkowej”,
 • Kwestią adopcyjną,
 • Rozwojem seksualności,
 • Problemami wieku dojrzewania,
 • Kwestia dwukulturowości lub odnalezienia się po powrocie do Polski,
 • Odnalezieniem się w grupie rówieśniczej.

Specjaliści zatrudnieni w naszej placówce posiadającą bogatą wiedzę w zakresie faz rozwojowych oraz specyfiki zaburzeń okresu adolescencji. Zdobyte doświadczenie pozwala im skutecznie radzić sobie charakterystycznym dla okresu młodzieńczego brakiem motywacji do zmiany, trudnościami w zaufaniu osobom dorosłym czy niechęcią do ujawniania własnych przeżyć. Psychoterapię rozpoczynamy od diagnozy problemu, a następnie przedstawiamy program systematycznej pracy nad problemami.

W PRZYPADKU  TERAPII DLA OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ WYMAGANA JEST ZGODA OBOJGA RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH.

Nasi specjaliści:

Marta Gierałt

PSYCHOLOG, OLIGOFRENOPEDAGOG

OFERUJE PSYCHOTERAPIĘ: sesje indywidualne, z osobami dorosłymi i młodzieżą (od 15 r.ż.), sesje w języku polskim, NURT PRACY: poznawczo-behawioralny

Loading...