Psychoterapeuta dzieci, młodzieży i dorosłych, oligofrenopedagog

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo- behawioralny młodzieży (od 15 r.z) i osób dorosłych, oligofrenopedagog.

Ukończyła psychologię ze specjalizacją psychoterapia na Uniwersytecie Warszawskim. Pracuje w nurcie psychoterapii poznawczo-behawioralnej (ukończyła 4 letnie szkolenie w Centrum CBT-EDU w Warszawie). Jest absolwentką studiów podyplomowych w zakresie Oligofrenopedagogiki.

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo- behawioralny młodzieży(od 15 r.z) i osób dorosłych, oligofrenopedagog.

Ukończyła psychologię ze specjalizacją psychoterapia na Uniwersytecie Warszawskim oraz 4-letnie szkolenie w Centrum CBT-EDU w Warszawie. Jest absolwentką studiów podyplomowych w zakresie Oligofrenopedagogiki. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała na Oddziale Dziennym III Kliniki Psychiatrycznej IPiN, w Fundacji Dajmy Dzieciom Siłę, w  Akademickim Ośrodku Psychoterapii Uniwersytetu Warszawskiego, jak również pracując w liceach i szkole podstawowej.

Pracuje z młodzieżą (od 15 r.ż.) doświadczającymi między innymi:

 • problemów w relacjach rówieśniczych,
 • trudności adaptacyjnych np. zmiana szkoły, pojawienie się nowego członka rodziny,
 • zaburzeń nastroju, depresji,
 • lęków, fobii,
 • trudności w opanowaniu złości i agresji,
 • zachowań autoagresywnych,
 • nieśmiałości,
 • uzależnień behawioralnych np. komputer, telefon, Internet, gry,
 • zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia),
 • zaburzeń rozwojowych – zespół Aspergera.

Prowadzi konsultacje rodzicielskie i wychowawcze, których celem jest zrozumienie sytuacji  oraz poszukanie rozwiązań trudności.

Osobom dorosłym pomaga poradzić sobie z:

 • zaburzeniami nastoju, depresją,
 • nerwicą, lekami oraz fobiami,
 • zaburzeniami adaptacyjnymi,
 • obniżoną samooceną,
 • poczuciem pustki i osamotnienia,
 • trudnościami w relacjach z innymi ludźmi,
 • zaburzeniami odżywiania,
 • syndromem DDA, DDD,
 • sytuacją przemocy.

Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje regularnej superwizji. W pracy kieruje się Kodeksem Etycznym Psychoterapeuty.

Umów wizytę:

Loading...