Psychoterapeuta rodzinny to specjalista zajmujący się pomocą całej rodzinie, a nie poszczególnym osobom.

Posiada on rozległą wiedzę na temat cyklu rozwoju rodziny oraz praw rządzących danym systemem rodzinnym. Zazwyczaj są to osoby pracujące w nurcie terapii systemowej lub ericksonowskiej. Na spotkanie psychologiczne zapraszani są wszyscy członkowie danego systemu rodzinnego – najczęściej są to osoby zamieszkujące razem. Takie podejście pozwala na osiąganie niezwykle trwałych rezultatów, ponieważ wiele osób pracuje nad danym celem i uruchamia swoje zasoby dla wspólnego dobra. Najczęściej tę formą terapii wybierają osoby z małymi dziećmi lub nastolatkami, choć może ona mieć również zastosowanie w przypadku osób dorosłych, które borykają się z pewnymi zaburzeniami psychologicznymi lub trudnościami w życiu.

Psychoterapia rodzinna trwa minimum 1,5 godziny i odbywa się najczęściej co 3 tygodnie (w zależności od liczby uczestników oraz rodzaju problemu).

Nasi specjaliści:

Agnieszka Chmielewska-Kołodziej

psycholog, psychoterapeuta ericksonowski

Z wykształcenia jestem psychologiem, a od 2005 roku pracuję jako psychoterapeuta. Jestem certyfikowanym Specjalistą Terapii Uzależnień. Ukończyłam również liczne szkolenia z zakresu psychodietetyki oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Swój warsztat psychologiczny rozwijam w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji w nurcie ericksonowskim.