Psychoterapeuta Terapii Schematu, psycholog ericksonowski

Ukończyła kurs Terapii Schematu w ramach przygotowania do certyfikatu ISST. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując m.in. na Oddziale Dziennym Rehabilitacji. Psychiatrycznej w Gliwicach, w zespole do spraw osób z zaburzeniami psychicznymi OPS
Ochota w Warszawie, Środowiskowym Domu Samopomocy „Pod Skrzydłami” w
Warszawie, Szpitalu Wolskim oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego w Warszawie.
Swoją pracę poddaję regularnej i systematycznej superwizji.

Wykształcenie i uprawnienia:
Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, posiadam certyfikat terapeuty
środowiskowego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyła kurs Terapii Schematu w ramach przygotowania do certyfikatu ISST. Obecnie jestem w trakcie czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego w Polskim Instytucie Ericksonowskim
rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo
Psychiatryczne. Ukończyłam szkolenie zaawansowane z Terapii Skoncentrowanej na
Rozwiązaniach oraz Szkołę Trenerów UJ Wszechnica. Uczestniczyłam również w programie
redukcji stresu opartym na uważności (MBSR – mindfulness based stress reduction).

Doświadczenie:
Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując m.in. na Oddziale Dziennym Rehabilitacji
Psychiatrycznej w Gliwicach, w zespole do spraw osób z zaburzeniami psychicznymi OPS
Ochota w Warszawie, Środowiskowym Domu Samopomocy „Pod Skrzydłami” w
Warszawie, Szpitalu Wolskim oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego w Warszawie.
Swoją pracę poddaję superwizji.

Metody pracy:

  • Psychoterapia Ericksonowska
  • Terapia schematu
  • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach

Pracuje z osobami PEŁNOLETNIMI:
– z zaburzeniami nastroju,
– z zaburzeniami lękowymi,
– doświadczającymi problemów w relacjach,
– z niską samooceną,
– z zaburzeniami osobowości,
– nie radzącymi sobie z emocjami,
– cierpiącymi z powodu nadmiernego stresu.

Umów wizytę:

Loading...