Milton H. Erickson to amerykański psycholog i psychiatra. Był człowiekiem wymykającym się wszelkim stereotypom, zarówno w życiu prywatnym, jaki w podejściu do pracy psychoterapeutycznej. Stworzył własne, ericksonowskie podejście do psychoterapii.

BIOGRAFIA M.H.ERICKSONA

Pochodził z rodziny wielodzietnej. Borykał się z chorobą polio i częściowym paraliżem. Jeździł na wózku inwalidzkim. Miał trudności z wymową i silne ataki bólowe. Pomimo tak dużego cierpienia i ograniczeń fizycznych, z jakimi się spotykał każdego dnia, cała energię kierował w kierunku zmian. Ukończył studia psychologiczne i psychiatryczne. Był aktywny zawodowo. Prywatnie założył rodzinę i miał pięcioro dzieci. Ostatnich 15 lat życia spędził na wózku inwalidzkim, ale nadal pracował terapeutycznie i powołał fundację. Obecnie na całym świecie istniej około 120 instytutów ericksonowskich.

PODEJŚCIE ERICKSONOWSKIE W PRACY PSYCHOTERAPEUTY

Podejście Ericksonowskie zakłada, że każdy z nas jest indywidualną i niepowtarzalną osobą. W związku z tym, psycholog pracujący w tym nurcie, dopasowuje terapię do klienta, jego trudności i celów, z którymi pojawia się.

Większość osób zgłaszających się do psychologa na pierwsze spotkanie przychodzi z jakimś problemem lub dolegliwością. Psychoterapeuta pracujący w podejściu Ericksonowskim stara się dostrajać do klienta, zrozumieć jego sytuację i spojrzeć z jego perspektywy. Zakłada, że ludzie w danym momencie dokonują najlepszego dla siebie wyboru. Jednak już od samego początku rola psychoterapeuty polega również na kierowaniu uwagi osoby nie tyle na problem, co na kryjące się pod nim potrzeby i cele oraz na możliwości wyboru różnych zachowań. W podejściu Ericksonowskim nasze trudności nie są wyrazem patologii i ułomności, lecz sposobem utrzymania równowagi w życiu danej osoby lub całego systemu rodzinnego. Wiele osób w nowych, zupełnie nieznanych im sytuacjach, często próbuje radzić sobie za pomocą starych nawyków. Nasza sztywność i brak alternatywnych wyborów jest zasadniczą trudnością w rozumieniu ericksonowskim.

Orientacja na zasoby i siłę

Cechą charakterystyczną pracy psychoterapeuty nurtu ericksonowskiego jest orientacja na zasoby i siłę tkwiąca w pacjencie oraz możliwości ich wykorzystania w drodze do konkretnego celu. Podczas sesji często powraca się do wcześniejszych okresów z życia, gdy klient funkcjonował efektywnie. Spogląda się również na sposób radzenia sobie w trudnych momentach życiowych. Wiele osób przychodzących na terapię posiada już pewne zasoby i siłę. Niestety używają ich wyłącznie dla dobra innych lub z różnych powodów, minimalizują ich znaczenie.

Psychoterapia Ericksonowska jest rodzajem pracy strategicznej. Tu nie tylko pacjent, ale też terapeuta inicjuje to, co dzieje się w trakcie spotkań. Terapeuta rozpoznaje problemy i aktywnie zachęca do określania celów. Planuje prowadzące do ich osiągnięcia interwencje (często daje na przykład zadania terapeutyczne). Co jakiś czas monitoruje efekty pracy. Nie chcę powiedzieć, że klient jest tylko biernym słuchaczem, który bez wysiłku zostaje „zmieniony i naprawiony”. Po jego stronie leży cała praca związana z procesem zmiany.

Hipnoza

Warto wspomnieć, że u podłoża tego podejścia psychoterapeutycznego leży hipnoza. Nie jest to jednak hipnoza, którą my często potocznie rozumiemy jako coś niezwykłego i magicznego, rodem z wystąpień rosyjskiego psychiatry i psychologa Anatolija Kaszpirowskiego. W popularnym wyobrażeniu jest to na przykład sytuacja,  gdzie hipnotyzer porusza przed oczami zegarkiem lub daje komunikat typu „rozluźnij się”, po czym podmiot zapada natychmiast w sen. W terapii Ericksonowskiej słowo „hipnoza” nie odnosi się do pewnego rytuału, ale jest pewnym procesem zachodzącym między ludźmi. To sposób, w jaki jedna osoba komunikuje się z inną. Oczywiście terapeuta może tu również stosować indukcję transu terapeutycznego, ale częściej chodzi o kierowanie uwagi w kierunku zmiany zachowań, reakcji emocjonalnych czy świadomości drugiego człowieka. Ponadto, Erickson uważał, że hipnoza jest powszechnym doświadczeniem, istniejącym od zarania ludzkości. Na co dzień jesteśmy w stanie hipnotycznym, na przykład gdy oglądamy poruszający film czy przysłuchujemy się opowieściom innych ludzi. Gdy zrozumie się ten punkt widzenia, możliwe jest myślenie o hipnozie w szerszym znaczeniu i dostrzeganie je w różnych sytuacjach życiowych.

JAK TO WYGLĄDA FORMALNIE?

Terapia, w zależności od celów, może trwać bardzo krótko. Kilka sesji wystarcza w przypadku rozwiązania doraźnego problemu. Może trwać długo. Okres obejmuje czasem nawet kilka lat, gdy praca dotyczy złożonych chorób lub zaburzeń.

Częstotliwość spotkań zależy od możliwości pacjentów. Najczęściej sesje mają formę regularnych co tygodniowych spotkań. Mogą odbywać się co 2 tygodnie lub raz w miesiącu, jak to ma często miejsce w przypadku terapii rodzinnej. Ericksonowskie sesje psychoterapeutyczne polegają głownie na rozmowie psychoterapeuty z pacjentem. Często zdarzają się zadania umożliwiające ruch i zmianę w trakcie sesji (zmiany miejsca siedzenia, scenki, układanie różnych przedmiotów). Przyczyniają się one do większego zrozumienia przez pacjenta jego „wewnętrznej mapy”.

 

AUTOR TEKSTU:

Agnieszka Chmielewska-Kołodziej

– psycholog, terapeuta, psychodietetyk